Ergebnisse 2020

1. Lauf am 03.02.2020 in Ferdi’s Garage

18/3´FahrerSpannungSpur 1Spur 2Spur 3Spur 4Spur 5Spur 6GesamtPunkte
aWMato13,0V19,0020,2220,0020,0020,0020,00119,2230 + 5
1Harry L.13,0V19,0020,3620,0020,0020,0019,00118,3626 + 5
2Hatzi13,0V20,0019,0020,0019,0020,0020,08118,0823 + 5
3HaMi13,0V19,0020,0020,3220,0019,0019,00117,3221 + 5
4GuRi13,0V19,0420,0020,0019,0019,0020,00117,0420 + 5
5Andi S.13,0V18,0020,0020,0019,0020,3719,00116,3719 + 5
6Thomas K.13,0V19,0019,0019,0019,3719,0019,00114,3718 + 5
7Rüdiger H.13,0V18,0018,0020,0019,1718,0019,00112,1717 + 5
8Mario Z.13,0V18,0019,0019,0018,0018,0019,26111,2616 + 5
9Mirko W.13,0V18,0018,0019,0019,0019,0018,00111,0015 + 5
10Axel B.13,0V18,0418,0018,0018,0019,0019,00110,0414 + 5
11Tim W.13,0V17,0019,0019,0018,2718,0018,00109,2713 + 5
12Oliver S.13,0V18,0017,0018,3819,0018,0018,00108,3812 + 5
13Dieter K.13,0V17,0019,2218,0018,0018,0017,00107,2211 + 5
14Thomas B.13,0V18,1219,0017,0018,0018,0017,00107,1210 + 5
15Berit R.13,0V17,0018,0018,0018,0018,2517,00106,259 + 5
16Nils S.13,0V17,0018,0018,0018,0018,3516,00105,358 + 5
17Kai-Uwe M.13,0V19,0016,0017,0017,0018,0018,00105,007 + 5
18Klaudia P.13,0V16,0016,0017,3717,0017,0017,00100,376 + 5
19Thomas M.13,0V18,0017,0018,0017,0019,0816,00(105,08-5)* 100,08
5 + 5

* Thomas musste seine Hinterachse wechseln = 5 Runden Abzug